OXI_CREAM

Dung dịch trợ nhuộm Oxidant Cream 1000ml

Category:

Mô tả sản phẩm

DUNG DỊCH THỢ NHUỘM Oxidant Cream 1000ml

Dung dịch trợ nhuộm có tác dụng mở biểu bì của tóc để giúp màu thấm sâu vào lõi tóc, đồng thời bảo vệ tóc từ trong ra ngoài.

Sản phẩm gồm nhiều tỷ lệ đáp ưng mọi nhu cầu sử dụng : 5vol (1,5%) , 10 vol ( 3%) , 20 vol ( 6%) , 25 vol (7,5%), 30vol( 9%) , 35 vol (10,5%), 40vol( 12%).

Độ pH 3,0 – 4,0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dung dịch trợ nhuộm Oxidant Cream 1000ml”